Učinkovit lovilec olj in maščob

lovilec olj

Onesnaženje vode je težko odpravljati, zato ga je najbolje preprečiti, še preden do njega pride. K temu pripomore tudi lovilec olj in maščob, ki je zasnovan prav v ta namen. Z njegovo pomočjo lahko preprečimo onesnaženje vode, saj separator, kot takšni napravi tudi rečemo, ujame vse maščobe, olja in druge podobne snovi ter jih loči od čiste vode, ki nato odteče naprej v odtok.

Odpadno olje je nevaren onesnaževalec

Odpadnega olja ni dovoljeno odvajati v odtok, greznico ali kanalizacijo, saj gre za nevaren onesnaževalec, ki lahko kontaminira čisto pitno vodo in vodne vire. En sam liter olja lahko namreč onesnaži kar 1000 litrov vode, poleg tega pa je olje lažje od vode, zato se zadržuje na njeni površini. Tako na njej ustvari nepropustno plast, ki preprečuje dovajanje kisika v vodo.

Prav zaradi tega je treba kuhinjsko odpadno olje zbirati posebej, v obratih in objektih, kjer je prisotnih veliko olj in maščob, pa poskrbeti za to, da se uporablja čim bolj kakovosten in učinkovit lovilec olj in maščob. Tako se slednji uporablja v industriji, v avtomehaničnih delavnicah, pralnicah, v pristaniščih, garažah, na bencinskih črpalkah, pa tudi v večjih kuhinjah gostinskih obratov, hotelov in podobno.

Separator loči maščobe od čiste vode

Delovanje separatorja je sicer zelo enostavno, a hkrati tudi učinkovito. Zasnovan je namreč tako, da loči maščobe in olja od čiste vode, ki tako lahko nemoteno odteče v odtok. Pri tem je zelo pomembno, za kakšen lovilec olj in maščob gre, saj obstaja več različnih tipov. Pri izbiri je pomembno preveriti, kakšne so njegove lastnosti, pa tudi, kako poteka njegovo vzdrževanje oziroma na koliko časa je treba odstraniti maščobo in olja, ki se naberejo v njem.

Načeloma velja, da je treba separator čistiti približno enkrat na mesec, včasih pa tudi pogosteje. Za to poskrbi družba, ki se ukvarja s to dejavnostjo, po tem pa je treba lovilec še dobro očistiti po navodilih proizvajalca ter preveriti, če vsi elementi sistema ustrezno delujejo.