Linijsko odvodnjavanje je zelo učinkovito

Linijsko odvodnjavanje s kanaletami predstavlja odličen način za odvajanje meteorne oziroma odpadne vode. S takšnim sistemom lahko poskrbite za to, da bo vsa meteorna voda varno odtekla stran od objekta na učinkovit način. Četudi gre za večjo količino meteorne vode, tak sistem z njenim odvajanjem ne bo imel težav, saj kljub velikim obremenitvam zelo dobro deluje. Zaradi tega v primeru, da iščete rešitev za ureditev domačega dvorišča, parkirišča poslovne stavbe ali kakšne druge površine, velja razmisliti tudi o vgraditvi kanalet, ki bodo poskrbele za odlično odvajanje meteorne vode.

Še bolj učinkovito kot točkovno odvodnjavanje

Če ob robu dvorišča vgradimo jašek, v katerega se steka odpadna voda, govorimo o točkovnem odvodnjavanju. V tem primeru se namreč vsa meteorna voda zbira v eni točki. Tak sistem je lahko popolnoma zadosten in učinkovit, če je pravilno in premišljeno zasnovan. Vendar pa je linijsko odvodnjavanje pri odvajanju meteorne vode še veliko bolj učinkovito. Pri takšnem sistemu se namreč namesto enega odtočnega jaška uporabljajo kanalete, v katerih se zbira odpadna voda.

S kanaletami se namreč prav vso odpadno vodo usmeri tja, kjer lahko varno ponikne, ne da bi ogrožala bližnje stavbe ali druge objekte, se nabirala na površini itd. S pomočjo kanalet lahko meteorna voda še hitreje in še bolj učinkovito odteče, zato je tak sistem primeren tudi za najbolj obremenjene površine in je kos tudi zelo veliki količini meteorne vode. Torej z njim tudi ob večjih nalivih ali večdnevnih deževjih ne boste v skrbeh, saj bo vsa meteorna voda odtekla tja, kamor mora – v zemljo.

Sistem za različne potrebe

Sistem se da prilagoditi tako, da je primeren za različne potrebe oziroma za različne površine. Linijsko odvodnjavanje se tako lahko uporablja:

  • za zasebna dvorišča,
  • za javne trge,
  • za cestišča,
  • za igrišča,
  • za letališča,
  • za različne druge površine.

Poleg tega pa na tak način lahko različne površine ne le funkcionalno, ampak tudi estetsko uredimo. Kanalete so namreč oblikovane tako, da se lepo zlijejo z okolico, poleg tega pa jih lahko prekrijete z različnimi tipi rešetk za še večjo estetsko skladnost.